23 listopada 2018 r.  rozpoczęły się  we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa egzaminy na uprawnienia budowlane. Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne dopuściły do testu ponad 3700 kandydatów.

O godz. 10.00 w całym kraju rozpoczął  się egzamin pisemny  na uprawnienia budowlane.  Jest to, po raz kolejny bardzo liczna sesja egzaminacyjna. Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne zdecydowały o dopuszczeniu do testu ponad 3700 osób . W grupie kandydatów przystępujących do egzaminu pisemnego na uprawnienia  budowlane znajdują się osoby, które po raz pierwszy przystępują do egzaminu, a także osoby, które w  poprzednich sesjach odroczyły termin egzaminu  na własną prośbę, bądź też nie zdały  egzaminu  w pierwszym  terminie i zgłosiły  się ponownie.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przygotowała oraz przekazała okręgowym komisjom kwalifikacyjnym 700 egzemplarzy testów na tegoroczną sesję. Najwięcej rodzajów testów egzaminacyjnych trafiło do Mazowieckiej OKK, która odnotowała najliczniejszą grupę kandydatów (500), następnie Śląskiej i Warmińsko-Mazurskiej.

Po zakończeniu części pisemnej egzaminu we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa rozpoczną się egzaminy ustne. Przystąpią do nich kandydaci biorący udział w tegorocznym teście oraz osoby, które nie zadały egzaminu ustnego w poprzednich terminach. Do poprawkowego egzaminu ma przystąpić ponad 1100 osób.

Życzymy powodzenia!

(PIIB, Fot. M. Praszkowski)