17 listopada 2018 r.  odbyło się 16. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Izb Inżynierów (ECEC). Podczas obrad kol. Zygmunt Meyer, członek Krajowej Rady PIIB reprezentujący samorząd zawodowy inżynierów budownictwa  został wybrany na wiceprezydenta ECEC.

16. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Izb Inżynierów (ECEC) odbyło się w Zagrzebiu (Chorwacja).  Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował kol. Zygmunt Meyer, członek Krajowej Rady PIIB.

Najważniejszym punktem zgromadzenia były wybory nowego zarządu ECEC na kadencję 2019-2021. Kol. Zygmunt Meyer kandydował na stanowisko Wiceprezydenta ECEC i po raz kolejny został na to stanowisko wybrany. Pełnił już tę funkcję w poprzedniej kadencji przypadającej na lata 2016-2018. Ponowny wybór jest potwierdzeniem akceptacji dotychczasowej działalności Z. Meyera na tym stanowisku oraz zaufania, jakim koledzy go obdarzyli. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Zarząd ECEC na kadencję 2019-2021

Prezydent: Klaus Thürriedl (Austria)

Wiceprezydenci: Zygmunt Meyer (Polska)

Hubertus Baruer (Niemcy)

Mile Dimitrovski – (Macedonia)

Sekretarz Generalny: Hansjörg Letzner (Włochy)

Skarbnik: Gábor Szöllössy (Węgry)

A. Lewandowska, PIIB