Do biura PIIB wpłynęło pismo od pana Władysława Kosiniak-Kamysza, posła na Sejm RP, o złożeniu przez niego interpelacji poselskiej (nr 27633) w sprawie projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.

Interpelacja nr 27633 została skierowana do ministra inwestycji i rozwoju w sprawie wykorzystania uwag i propozycji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w projektach ustaw o architektach i o inżynierach budownictwa.

Poniżej link do interpelacji poselskiej nr  27633:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6JCBW&fbclid=IwAR2_nnoZYVMIHSjFOGw7xUPw8kCvtRxyhGTkOVvp4euk9DqkUB-6qR6zad8