„Obiekt budowlany – przejaw myśli technicznej czy wizja artystyczna? Obliczenia matematyczne czy obraz? Bezpieczeństwo czy piękno?”. Na stronie internetowej czasopisma „Inżynier Budownictwa” (www.inzynierbudownictwa.pl) zamieszczony jest artykuł  pt. „Bezpiecznie czy (i) pięknie…” autorstwa kol. Andrzeja Falkowskiego, przewodniczącego Komisji Prawno Regulaminowej KR PIIB. Dotyczy projektów ustaw: o architektach i o inżynierach budownictwa. Zachęcamy do przeczytania!

„Obiekt budowlany – przejaw myśli technicznej czy wizja artystyczna? Obliczenia matematyczne czy obraz? Bezpieczeństwo czy piękno? Te, niepotrzebne nikomu, dylematy rodzą proponowane przez projektodawcę zmiany dotyczące zawodów architekta i inżyniera budownictwa, objętych obecnie wspólną regulacją prawa budowlanego. Zmiany polegające na rozdzieleniu w odrębnych ustawach i pionach administracji publicznej tych dwóch zawodów zadecydować mogą nie tylko o przyszłości ich funkcjonowania, ale również o kształcie całego budownictwa. To, co absorbuje obecnie nasz samorząd, to już nie walka o zachowanie twórczej istoty naszego zawodu, sprowadzanego przez nieprzychylne otoczenie prawne do roli urzędnika – biuralisty, ale batalia o to, aby zachować spójny wizerunek zawodów współtworzących otaczającą nas przestrzeń, która powinna być estetyczna, funkcjonalna i bezpieczna”.

Artykuł „Bezpiecznie czy (i) pięknie...” dostępny jest obecnie  na stronie internetowej czasopisma „Inżynier Budownictwa” (www.inzynierbudownictwa.pl) i będzie opublikowany w grudniowym wydaniu pisma.