7 listopada br.  obradowała w siedzibie PIIB w Warszawie  Komisja Wnioskowa. Pierwsze posiedzenie komisji w tej kadencji prowadził Piotr Korczak, jej przewodniczący.

W skład Komisji Wnioskowej PIIB wchodzą przedstawiciele wszystkich 16 okręgowych izb. W czasie obrad przewodniczący komisji Piotr Korczak z dużą satysfakcją odnotował zrealizowanie wielu wniosków zgłaszanych przez delegatów podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, który odbył się w dn. 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie.  Wśród nich m.in. powołanie jako organów doradczych Krajowej Rady PIIB zespołów: do spraw  BIM,  do spraw Etyki oraz do spraw funduszu spójności.

Podczas posiedzenia członkowie komisji zwrócili uwagę na konieczność konsekwentnego podkreślania w procesie legislacyjnym oczekiwań środowiska inżynierów budownictwa, co znajduje odzwierciedlenie we  wnioskach kierowanych do realizacji.

 

 

 

Skład osobowy Komisji Wnioskowej:

 1. Korczak Piotr - Przewodniczący - Pomorska OIIB
 2. Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata - Dolnośląska OIIB
 3. Żółtowski Marek - Kujawsko-Pomorska OIIB
 4. Stefaniak Teresa - Lubelska OIIB
 5. Zaworski Łukasz - Lubuska OIIB
 6. Ulańska Danuta - Łódzka OIIB
 7. Korniak-Figa Krystyna - Małopolska OIIB
 8. Putkiewicz Jerzy - Mazowiecka OIIB
 9. Mleczko-Król Maria - Opolska OIIB
 10. Pisarek Zdzisław - Podkarpacka OIIB
 11. Huryn Lucyna - Podlaska OIIB
 12. Wilde Paweł - Pomorska OIIB
 13. Świerczyńska Maria - Śląska OIIB
 14. Durak Tadeusz - Świętokrzyska OIIB
 15. Gniewkowski Arkadiusz - Warmińsko-Mazurska OIIB
 16. Karolak Mirosław - Wielkopolska OIIB
 17. Tumielewicz Edmund - Zachodniopomorska OIIB