7 listopada 2018 r.  w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Obrady prowadził Zygmunt Rawicki,  przewodniczący komisji.

 

Przedmiotem działania komisji, zgodnie z Uchwałą  Krajowej Rady PIIB nr 17/R/18 z dnia 5 września 2018 r., ma być monitorowanie bieżącej współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, a w szczególności z sygnatariuszami porozumienia z dnia 15 czerwca 2012 r. oraz wnioskowanie w sprawach dotyczących tej współpracy, jej form i zakresu.

W pierwszej części spotkania członkowie komisji scharakteryzowali swoje stowarzyszenia (m. in. stan liczbowy i zakres działania), natomiast przewodniczący komisji przedstawił krótką informację o bieżącej działalności PIIB. Następnie omówił propozycję ramowego  programu działalności komisji (m. in. aktualizację porozumienia PIIB ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, współpracę z Komisją ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, Komisją ds. komunikacji społecznej,  Krajową Komisją Kwalifikacyjną). W ożywionej dyskusji członkowie komisji zgłosili szereg uwag i propozycji uzupełniających do programu.

W części końcowej spotkania ustalono, że każdy z członków komisji sformułuje zestaw zadań dla niej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki swojego stowarzyszenia.  Konieczne to będzie  do opracowania planu pracy komisji  do 30 czerwca 2020 r. Kolejne spotkanie odbędzie się w 12  grudnia br.

Skład osobowy komisji:

Członek Komisji

OIIB

Stowarzyszenie N-T

Zygmunt Rawicki - przewodniczący

 

 

Tadeusz Durak

Świętokrzyska

PZITB

Leszek Kaczmarczyk

Podkarpacka

PZITS

Józef Kluska

Śląska

SEP

Jan Boryczka

Łódzka

SITK RP

Joanna Gieroba

Lubelska

ZMRP

Stanisław Staniszewski

Opolska

SITWM

Józef Mąka

Małopolska

SITPNIG

 

Zygmunt Rawicki