W dniach 25-27 października 2018 r. w Waszyngtonie odbyło się Sympozjum i Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Andrzej Pawłowski, wiceprezes Krajowej Rady.

W zjeździe, oprócz gospodarzy, wzięli liczny udział przedstawiciele polskich uczelni technicznych m.in. rektorzy, prorektorzy, dziekani z: Politechniki Białostockiej, Poznańskiej, Śląskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. W imieniu firmy PERI Polska, która była sponsorem sympozjum i zjazdu, występował Marian Wrzosek, prezes. Przybyli także Ryszard Trykosko, przewodniczący oraz Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny  PZITB. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Andrzej Pawłowski, wiceprezes Krajowej Rady. Obrady odbywały się we wnętrzach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie.

Program obejmował 4 sesje poświęcone istotnym tematom związanym z kształceniem i działalnością zawodową inżynierów. Pierwszą sesję zatytułowano: Nauka – uczelnie, programy, studenci. Była to okazja do przedstawienia amerykańskim kolegom potencjału polskich uczelni technicznych oraz poznania możliwości kształcenia polskich studentów i realizacji doktoratów na uczelniach amerykańskich. Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacjami i wstępnym programem IV Światowego Zjazdu Inżynierów, który odbędzie się w dniach 13 – 15 czerwca 2019 r. w Krakowie. W jego organizację szczególnie zaangażowana jest Akademia Górniczo-Hutnicza.

Drugą sesję poświęcono gospodarce i roli inżyniera. W trzeciej, dotyczącej organizacji technicznych, znalazło się miejsce na przedstawienie m.in. osiągnięć i problemów PIIB, a także aktywności organizacji polskich inżynierów w Ameryce Północnej. Podczas ostatniej sesji zajmowano się zagadnieniem inżyniera przyszłości, przedstawiając głównie doświadczenia polskich inżynierów w USA i w Kanadzie w zdobywaniu wysokiej pozycji zawodowej, nawet w tak konkurencyjnym otoczeniu, jak Silicon Valley.

W dyskusji podsumowującej sympozjum zastanawiano się m.in. nad możliwościami wzajemnych korzyści ze współpracy polskich inżynierów z Ameryki Północnej z inżynierami w Polsce. Zwrócono uwagę na bardzo niewielki udział polskich studentów w zdobywaniu stypendiów doktoranckich w przeciwieństwie do mieszkańców Azji, których specjalnie przygotowuje się do udziału w ogłaszanych przez uczelnie amerykańskie konkursach. Z kolei emerytowani inżynierowie z USA i Kanady, którzy chętnie wykorzystaliby jeszcze swoją wiedzę i doświadczenie w ojczyźnie, bariery widzą w systemie podatkowym, zniechęcającym do powrotu do Polski na stałe. Innym tematem, który wzbudził kontrowersje i gorącą dyskusję była kwestia przeniesienia produkcji i usług do krajów azjatyckich, co spowodowało w niektórych branżach zwolnienia specjalistów i brak możliwości odtworzenia zdolności wytwórczych nawet, gdyby zaszła taka potrzeba. Zauważono również, że w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie bardzo obniżył się wysoki w latach siedemdziesiątych prestiż inżyniera, co negatywnie wpływa na zarobki oraz motywację do podejmowania studiów na kierunkach technicznych.

Nad sprawnym przebiegiem sesji i zjazdu czuwał przewodniczący Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej profesor Andrzej Nowak, dziekan Wydziału Budownictwa na Uniwersytecie Auburn, wraz z dwójką swoich doktorantów.

Andrzej Pawłowski