W dniach 22-26 października 2018 r. w Londynie w Anglii odbył się Światowy Kongres Inżynierii (Global Engineering Congress – GEC). Równocześnie w dniach 22-24 października br. miało miejsce 68. Zgromadzenie Ogólne ECCE. W obradach uczestniczyli: Zbigniew Kledyński – prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Zygmunt Meyer – członek Krajowej Rady PIIB oraz Włodzimierz Szymczak – członek Krajowej Rady PIIB.

Światowy Kongres Inżynierii został zorganizowany przez Institution of Civil Engineers (ICE) z okazji jubileuszu 200-lecia istnienia oraz World Federation of Engineering Organizations (WEFO) z okazji jubileuszu 50-lecia. Na obrady przybyło tysiące inżynierów z całego świata, którzy dyskutowali nad wyzwaniami stojącymi przed naszą planetą i dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

Kongres został oficjalnie otwarty przez Nicka Baveystocka, Dyrektora Generalnego ICE. Następnie przemówienie wygłosił Przewodniczący ICE lord Robert Mair, który podkreślił, że kongres daje realną okazję do ożywienia globalnej społeczności i poprawy życia milionów ludzi. W swoim przemówieniu Prezydent R. Mair mówił o tym, jak wiele lat temu inżynierowie zmieniali zdrowie i życie ludzi żyjących w wiktoriańskim Londynie.

- Podobnie, jak inżynierowie wiele lat temu, współcześni inżynierowie wciąż mają wiele problemów do rozwiązania i wyzwań, które należy przezwyciężyć - mówił Prezydent R. Mair. - Celem kongresu jest rozpoczęcie rozmów, które mają przyczynić się do tego, aby to osiągnąć.

Kolejnym mówcą był Miguel Clusener-Godt, dyrektor Działu Ekologii i Nauk o Ziemi UNESCO, który przedstawiając pracę UNESCO pomagającą realizować cele zrównoważonego rozwoju, podkreślił kluczową rolę nauki i inżynierii.

Następnie głos zabrała dr Marlene Kanga, Prezydent WEFO, która rozpoczęła od przeczytania wiadomości powitalnej od Sekretarza Generalnego ONZ Antonia Guttersa. Pogratulował obu instytucjom (ICE oraz WEFO) ich rocznic działania oraz wkładu inżynierii w rozwój gospodarki i społeczeństwa. Podkreślił, że ONZ nadal będzie liczyć na ich wsparcie i zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia 17 celów zrównoważonego rozwoju, światowego planu pokoju i dobrobytu dla wszystkich ludzi na zdrowej planecie. Dr Kanga w swoim wystąpieniu podkreśliła potrzebę różnorodności i kreatywności w inżynierii, co ma służyć opracowaniu rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju. Powiedziała: „Mamy jasną wizję tego, co musimy zrobić, a teraz musimy zakasać rękawy i zrobić to razem... Kongres to szansa na świętowanie, ale także na przyszłość i stworzenie lepszego świata”.

W kolejnych dniach kongresu odbywały się przedpołudniowe i popołudniowe sesje dotyczące roli inżynierii oraz wyzwań i możliwości związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju, budowania zrównoważonej ekonomii i mocnego społeczeństwa, zmian w zakresie inwestycji, edukacji itd. Tematy te były poruszane w poszczególnych sesjach z zakresu: energii, innowacji, klimatu, miast, wody, inspiracji. Równocześnie można było m.in. wziąć udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych, zwiedzić wystawę fotografii „Przez mosty do dobrobytu” i zapoznać się z ofertą wydawniczą ICE.

W dniu 22 października odbyło się spotkanie Prezesa PIIB Zbigniewa Kledyńskiego i Zygmunta Meyera z Prezesem i Wiceprezesem Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP): Piotrem Świebodą i Piotrem Dudkiem. Rozmawiano o działalności STP, wzajemnej współpracy, pomocy polskim inżynierom pracującym i mieszkającym w Wielkiej Brytanii.

23 października Prezes PIIB Zbigniew Kledyński wziął udział w kolacji organizowanej przez ICE, której gospodarzem był Andrew Wyllie, dyrektor generalny Costain, który od 6 listopada br. będzie kolejnym przewodniczącym ICE. Podczas tego wydarzenia prezes miał możliwość spotkania i rozmowy z przyszłym przewodniczącym ICE i przekazania na jego ręce gratulacji z okazji jubileuszu ICE.

Równocześnie w dniach 22-24 października w Londynie, podczas kongresu ICE odbywało się 68. Zgromadzenie Ogólne ECCE (Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa). Zgromadzenie to prowadził Prezydent ECCE Włodzimierz Szymczak. Podczas zgromadzenia uczestnicy zapoznali się z nową książką wydaną przez ECCE pt. „Notatki z historii inżynierii”, prezentacją podsumowującą obchody roku 2018, jako Roku Inżynierów Budownictwa oraz działaniami ECCE w ostatnim półroczu. Najważniejszym wydarzeniem podczas zgromadzenia były wybory nowego Zarządu ECCE. Kolega Włodzimierz Szymczak objął stanowisko byłego prezydenta, natomiast stanowisko Prezydenta ECCE objął Aris Chatzidakis – Greckie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa.

Nowy Zarząd ECCE na kadencję 2018 - 2021
Aris Chatzidakis (Grecja) Prezydent ECCE.
Włodzimierz Szymczak (Polska) były Prezydent.
Andreas Brandner (Austria) Wice-Prezydent / Prezydent-Elekt.
Dimitar Natchev (Bułgaria)  Wice-Prezydent / Skarbnik.

Członkowie Zarządu:
Platonas Stylianou (Cypr),
Paul Coughlan  (Wielka Brytania),
Jose Francisco Saez Rubio (Hiszpania),
Helena Endriksone (Łotwa),

Maria Karanasiou (Grecja) – Sekretarz Generalny.

Na zakończenie trzeciego dnia kongresu (24 października) Włodzimierz Szymczak poprowadził panel zamykający. W przemówieniu programowym przedstawił informacje dotyczące Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa. ECCE wyznaczyła rok 2018 Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa, który zbiegł się z dwusetną rocznicą ICE. W swoim wystąpieniu W. Szymczak podkreślił, że działania i inicjatywy związane z Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa miały miejsce w całej Europie, i ich zadaniem było zachęcenie do zainteresowania się i zaangażowania w budownictwo. Podkreślił znaczenie inżynierii lądowej i wodnej dla wspierania postępu społecznego i gospodarczego, podkreślając, że jest to „kluczowy element gospodarki krajowej i międzynarodowej". Zakończył cytatem z filozofa Johna Ruskina: „Kiedy budujemy, niech to nie będzie tylko do obecnego użytku. Niech to będzie taka praca, za co nasi potomkowie będą nam dziękować”.

Anna Lewandowska