19 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. komunikacji społecznej Krajowej Rady PIIB. Jej uczestnicy omawiali zagadnienia związane z komunikacją społeczną, mające na celu umacnianie w społeczeństwie pozycji inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego.

Obradom komisji przewodniczył Andrzej Pawłowski, jej  przewodniczący. Na początku obrad przewodniczący  przedstawił  zakres działań należących do komisji, zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (Uchwała nr 21/R/18) powołującą ją do życia. Do zadań Komisji ds. komunikacji społecznej należy m.in. opracowanie oraz przedstawienie KR PIIB strategii public relations PIIB na najbliższe lata,  współpraca z okręgowymi izbami inżynierów budownictwa w zakresie wspólnych działań public relations,  inicjowanie kampanii społecznych i medialnych o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym w zakresie przyjętej przez Krajową Radę PIIB strategii.

–  Działania te mają na celu umocnienie prestiżu i rangi  zawodu inżyniera budownictwa oraz  budowanie zaufania społecznego do naszych koleżankę i kolegów, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  – podkreślił Andrzej Pawłowski, przewodniczący Komisji ds. komunikacji społecznej KR PIIB.

W czasie dyskusji uczestnicy posiedzenia zgłaszali swoje spostrzeżenia i uwagi oraz rekomendowali działania, które powinny być podjęte w pierwszej kolejności. Jan Żakowski z Małopolskiej OIIB zwrócił uwagę na obecny wizerunek inżynierów budownictwa i samorządu zawodowego, zaznaczył znaczenie komunikacji wewnętrznej oraz odniósł się do czekających komisję prac.

Reprezentujący Podkarpacką OIIB Piotr Chmura przekazał informację o realizowanych w jego okręgowej izbie pomysłach, które mogłyby nabrać charakteru ogólnopolskich działań.

Rzecznik prasowy PIIB Urszula Kieller-Zawisza odniosła się do obecnie realizowanej polityki publice relations, współpracy z okręgowymi izbami oraz działań, mających na celu upowszechnianie zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego.

W czasie posiedzenia rozmawiano  także o współczesnych mediach i formach przekazywania informacji oraz inicjatywach podejmowanych przez okręgowe izby w zakresie umacniania zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego oraz integracji środowiska.

 

Skład osobowy Komisji ds. komunikacji społecznej:

 1. Dolnośląska OIIB –  Andrzej  Pawłowski – przewodniczący
 2. Dolnośląska OIIB –  Piotr   Zwoździak
 3. Kujawsko-Pomorska OIIB – Renata Staszak
 4. Lubelska OIIB – Tomasz Grzeszczak
 5. Lubuska OIIB –  Ewa Burnos
 6. Łódzka OIIB – Jacek Szer
 7. Małopolska OIIB –  Jan Żakowski
 8. Mazowiecka OIIB –   Mariusz Okuń
 9. Opolska OIIB – Piotr Bajno
 10. Podkarpacka OIIB – Piotr  Chmura
 11. Podlaska OIIB –  Jerzy Bukowski
 12. Pomorska OIIB –  Paweł Gostański
 13. Śląska OIIB – Tomasz  Radziewski
 14. Świętokrzyska OIIB – Andrzej  Pawelec
 15. Warmińsko-Mazurska OIIB – Andrzej  Kierdelewicz
 16. Wielkopolska OIIB – Mirosława  Ogorzelec
 17. Zachodniopomorska OIIB –  Katarzyna  Koczergo