18 października br. obradowała w Warszawie Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia dyskutowano o m.in. działalności Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., przygotowaniach  do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB oraz stanie prac związanych z przyszłą siedzibą PIIB w Warszawie.

Obrady Krajowej Rady PIIB prowadził Zbigniew Kledynski, prezes PIIB. Na początku posiedzenia minutą ciszy uczczono pamięć Ksawerego Krassowskiego, jednego ze współorganizatorów  PIIB.

Następnie Zygmunt Rawicki, wiceprezes KR PIIB i przewodniczący Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi przedstawił skład osobowy tej komisji.  Są to  członkowie naszej Izby i zarazem przedstawiciele 7 stowarzyszeń, z którymi PIIB w 2002 r. podpisała  porozumienie o współpracy: Joanna Gieroba (ZMRP), Jan Boryczka (SITK RP), Józef Mąka (SITPNiG), Stanisław Staniszewski (SITWM), Leszek Kaczmarczyk  (PZITS), Józef Kluska (SEP) i Tadeusz Durak (PZITB). Członkowie KR PIIB zaakceptowali zaproponowany skład komisji.

Następnie podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

W dalszej części obrad D. Gawęcka, sekretarz KR PIIB omówiła terminarz działań przygotowawczych do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który zaplanowano na 28-29 czerwca 2019 r.

Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. omówił funkcjonowanie wydawnictwa w  2018 r. oraz przewidywane wyniki finansowe  na koniec roku. Prezes Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. zasygnalizował, że wydawnictwo zamierza sukcesywnie wprowadzać elektroniczną wersję czasopisma. Redaktor naczelna czasopisma „Inżynier Budownictwa” Barbara Mikulicz-Traczyk zreferowała merytoryczne założenia i plan  działania redakcji  w następnym roku.  Zwróciła uwagę na działające obecnie  w czasopiśmie działy, wskazała na rozbudowę niektórych  bloków tematycznych w 2019 r. oraz wprowadzanie nowych, zaakcentowała funkcjonowanie strony internetowej „Inżyniera Budownictwa” i możliwości zamieszczania na niej informacji oraz Facebooka.

Krajowa Rada PIIB przyjęła uchwałę w sprawie wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” w roku 2019.

Uczestnicy obrad zapoznali się z informacją dotyczącą stanu prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Prace budowlane, wznowione z końcem kwietnia tego roku po uprawomocnieniu się decyzji PINB, zezwalającej na odtworzenie zniszczonej i rozebranej w wyniku katastrofy budowlanej części obiektu wraz z pierwotnie zatwierdzonymi robotami, nabrały tempa. We wrześniu zostało uzgodnione stosowne porozumienie pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa – inwestorem, a firmą Dekpol S.A. – generalnym wykonawcą. Zakłada ono zakończenie wszystkich prac budowlanych w lutym 2019 r. Należy zaznaczyć, że w wyznaczonym przez PINB terminie zakończono wszystkie roboty odtworzeniowe. Krajowa Rada PIIB zatwierdziła uchwałę Prezydium KR PIIB w sprawie porozumienia z firmą Dekpol S.A.

Członkowie KR PIIB zapoznali się także z realizacją budżetu PIIB  za 9 miesięcy 2018 r., którą zreferował  Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Krajowa Rada zdecydowała także o nadaniu odznak honorowych PIIB członkom Wielkopolskiej OIIB.