Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł

dr inż. KSAWERY KRASSOWSKI

współorganizator Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członek Komitetu Założycielskiego
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł

dr inż. KSAWERY KRASSOWSKI

współorganizator Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członek Komitetu Założycielskiego
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

członek Krajowej Rady, delegat na Krajowe Zjazdy PIIB i okręgowe zjazdy ŁOIIB.
Założyciel i do maja bieżącego roku prezes Izby Projektowania Budowlanego,
wieloletni wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.
Przez kilka kadencji prezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi,
długoletni pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego,
doświadczony inżynier o ogromnej wiedzy, ceniony specjalista.

Był wzorem człowieka, który dzięki pasji społecznika, pracowitości, systematycznej, wytrwałej i konsekwentnej realizacji wytyczonych celów, postawie etycznej i obywatelskiej zyskał wysoką pozycję w środowisku zawodowym, samorządowym, naukowym i gospodarczym.

Za wybitne osiągnięcia i zasługi odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Za działalność  w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa
wyróżniony Medalem Honorowym i  Złotą Honorową Odznaką PIIB.

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy  głębokiego współczucia

Prezes i Członkowie Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa