11 października 2018 r. w siedzibie PIIB w Warszawie miało miejsce pierwsze posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego (KUDZ). Jej celem jest wspieranie PIIB w zakresie rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa poprzez rozwój różnego rodzaju form szkoleniowych oraz zapewnienia pomocy w zakresie ustawicznego doskonalenia zawodowego członków izby.

W spotkaniu wzięli udział jej członkowie na czele z przewodniczącym Adamem Rakiem. Gościem posiedzenia był Tomasz Piotrowski, zastępca sekretarza Krajowej Rady PIIB, który zaprezentował kilka ważnych spraw dotyczących bieżącej działalności izby. Opowiedział o pracach przy nowej siedzibie PIIB w Warszawie, planach działania powołanych we wrześniu Zespołu ds. BIM  oraz Zespołu ds. funduszu spójności. Szczególne zainteresowanie wzbudziły informacje dotyczące problemów i zagrożeń, jakie mogą nieść dla członków izby skierowane w październiku do uzgodnień i konsultacji publicznych projekty ustawy o inżynierach budownictwa oraz ustawy o architektach.

Następnie Adam Rak przedstawił ujęte w 9 punktów podstawowe zadania do realizacji przez komisję. Są to: zadania wynikające z regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przyjętego przez XVII Krajowy Zjazd PIIB, wsparcie systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez towarzystwo ubezpieczeń Ergo Hestia SA, rozwój e-learningu, wykorzystanie i rozwój telewizyjnych portali szkoleniowych, cyfryzacja systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wsparcie niektórych ważnych konferencji naukowych i naukowo-technicznych, pomoc w organizacji szkoleń organów statutowych PIIB, wykorzystanie „Inżyniera Budownictwa” i innych czasopism w systemie podnoszenia kwalifikacji.

Grzegorz Świt, członek komisji, stwierdził, że jest niemałe grono członków izby, którzy zupełnie nie są zainteresowani poszerzaniem i aktualizowaniem swojej wiedzy, nie znają zmian przepisów ani nowych materiałów budowlanych, a przecież „gdy człowiek stoi w miejscu to się cofa”.

Adam Rak wskazał z kolei na liczną grupę młodych, zapracowanych inżynierów, którym trudno znaleźć czas na przybycie na szkolenie i dla nich trzeba szukać innych form podnoszenia kwalifikacji, np. w postaci szkoleń przez Internet.

Doświadczeniami w zakresie prowadzenia telewizyjnego portalu szkoleniowego podzielił się Marek Kaliński, reprezentujący Dolnośląską OIIB, w której od 2015 r. działa telewizja internetowa.

Zaproszona na posiedzenie Maria Tomaszewska-Pestka z Ergo Hestii omówiła krótko zasady szkoleń dotyczących ubezpieczeń organizowanych na prośby poszczególnych izb przez Hestię.

Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB, zaprezentował obecne możliwości i plany związane z poszerzaniem wiedzy poprzez korzystanie z usług dostępnych na portalu PIIB: szkoleń e-learningowych, elektronicznej biblioteki norm PKN. Następuje systematyczny wzrost zainteresowania tymi usługami.

Podstawowe zadania przyjęte do realizacji przez KUDZ zostały rozdzielone między 2‒4-osobowe zespoły opracowujące, skupiające reprezentantów różnych izb.

 

Krystyna Wiśniewska