26 września w Airport Hotel w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych 2018. Patronat honorowy nad uroczystością sprawowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Polska Izba Inżynierów Budownictwa była jednym ze współorganizatorów.

Jak co roku Dzień Budowlanych był okazją do przeprowadzenia oceny stanu budownictwa w Polsce oraz wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw naszego sektora, okazją do pogłębienia integracji ludzi na co dzień zajmujących się budownictwem i decydujących o jego sprawach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów zawodowych i gospodarczych, instytucji naukowych, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Małgorzata Pilinkiewicz, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, Ryszard Trykosko, przewodniczący PZITB. Współorganizatorami tegorocznych Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych byli m.in. Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Izba Projektowania Budowlanego, Polski Związku Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Stowarzyszenie Producentów Betonów, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP i Związek Zawodowy „Budowlani”. Wiodącym organizatorem Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych 2018 był Związek Zawodowy „Budowlani”.

Przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski otwierając uroczystość powitał wszystkich przybyłych oraz zwrócił uwagę na rolę i znacznie, jakie odgrywa budownictwa dla rozwoju gospodarki i kraju. Dodał, że tegoroczne obchody wpisują się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ciepłe słowa w kierunku budowniczych skierował Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, którego pismo do organizatorów odczytał Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

– Na co dzień realizujemy służbę społeczną, co jest niezmiernie ważne dla każdego z nas. Z okazji Dnia Budowlanych chciałbym złożyć wszystkim związanym ze środowiskiem budowlanym cztery życzenia – powiedział Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. – Po pierwsze, aby zarządzanie polskim budownictwem nie było rozproszone, po drugie – działań wyprzedzających, a nie nadążających, po trzecie – aby koniunktura nie budziła niepotrzebnych trosk oraz po czwarte – działań i ustaw, które połączą odpowiedzialność dobrego projektowania i wykonawstwa.

Centralne Obchody Dnia Budowlanych 2018 stanowiły okazję do wymiany poglądów na temat sytuacji w branży budowlanej oraz wyróżnienia osób szczególnie dla niej zasłużonych odznaczeniami państwowymi oraz branżowymi, m.in. odznaką „Za zasługi dla budownictwa”, odznaką „Zasłużony dla gospodarki komunalnej”, odznaką „Za zasługi dla ochrony pracy”.

Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński został odznaczony Medalem okolicznościowym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę przez Krajową Radę Spółdzielczą.

W tegorocznych Centralnych Obchodach Dnia Budowlanych 2018 uczestniczyli także m.in. Andrzej Pawłowski i Zygmunt Rawicki, wiceprezesi PIIB, Danuta Gawęcka i Tomasz Piotrowski sekretarz i zastępca sekretarza KR PIIB, Józef Kluska i Gilbert Okulicz-Kozaryn, członkowie Prezydium KR PIIB, Dariusz Karolak, zastępca skarbnika KR PIIB, Zbigniew Grabowski i Andrzej Roch Dobrucki, Honorowi Prezesi PIIB.