21 września br. środowisko budowlane województwa łódzkiego wraz zaproszonymi gośćmi obchodziło w Łódzkim Domu Kultury swoje święto. W uroczystości wziął udział  prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB.

Święto Budowlanych obchodzone jest tradycyjnie we wrześniu. Jak zauważył prof. Zbigniew Kledyński - prezes Krajowej Rady PIIB - zawód inżyniera budownictwa nie jest związany tylko z murami czy tradycyjnymi materiałami budowlanymi, ale także z całą gamą skomplikowanych obiektów budowlanych, różnorodnych instalacji, sieci, a także rosnącymi oczekiwaniami odnośnie do funkcji budynków i budowli. Zawód inżyniera budownictwa obejmuje wiele skomplikowanych umiejętności, dotyczy bardzo szerokiej i różnorodnej wiedzy i to właśnie między innymi z tego powodu stał się zawodem zaufania publicznego.

Warto podkreślić, że w tym roku obchodzimy także Europejski Rok Inżyniera Budownictwa oraz 90. rocznicę pierwszej w niepodległej Polsce regulacji prawnej dotyczącej polskiego budownictwa, w tym uprawnień budowlanych (16 lutego 1928 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o prawie budowlanym i zabudowie osiedli. Przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec przypomniała, że to wtedy w odniesieniu do osób posiadających uprawnienia budowlane z art. 364 pojawiła się po raz pierwszy nazwa „budowniczy".

Wojewódzkie Święto Budowlanych w Łodzi objęli honorowym patronatem: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Marek Lefik.

Podczas uroczystości wręczono liczne odznaczenia. Złote Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczono: Wojciechowi Drozdkowi, Andrzejowi Lipińskiemu i Januszowi Wisińskiemu. Srebrne Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali: Jarosław Bednarek, Tadeusz Bednarek, Piotr Borkiewicz, Jan Dawicki, Janusz Gagatek, Longin Grabarczyk, Jan Jarecki, Hanna Krzesińska i Zbigniew Kubiak, Edyta Kwiatkowska, Maria Lisowska, Adam Miśkiewicz, Anna Nowakowska, Witold Nykiel, Andrzej Potański, Henryk Więckowski, Andrzej Wybór.

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa” otrzymali: Józef Chełminiak, Andrzej Gorzkiewicz, Krzysztof Kopacz, Paweł Kisiel, Bogdan Krawczyk, Jacek Michalak.

Podczas uroczystości zostali również zaprezentowani laureaci XII edycji Konkursu im. profesora Władysława Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Konkurs współorganizowany jest przez: Oddział Łódzki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

W kategorii prac dyplomowych magisterskich laureatami I nagrody zostali: Katarzyna Prymont-PrzymińskaMarcin Piczulski za pracę pt: „Klastry energii. Opracowanie narzędzia obliczeniowego służącego do modelowania aspektów energetycznych, ekonomicznych i środowiskowych w lokalnych obszarach bilansowania”. II miejsce przyznano ex aequo dwóm pracom: pierwsza praca w zespole Michała Lewandowskiego i Gniewka Mitoraja na temat: „Określenie mechanicznych i wytrzymałościowych cech betonu siarkowego i jego trwałości”; druga praca Dawida Kubackiego na temat: „Projekt konstrukcji stalowej hali przemysłowej z antresolą”.

W kategorii prace dyplomowe inżynierskie pierwszego miejsca nie przyznano, a II miejsce zajął Robert Goluch za pracę pt. „Projekt drewnianej kładki pieszo-rowerowej”

Podczas uroczystości ogłoszono również wyniki konkursu fotograficznego „Fotografujemy Budownictwo Województwa Łódzkiego 2018” ogłoszonego przez Łódzką OIIB. Jury postanowiło wyróżnić zdjęcia: Katarzyny Kleszcz, Sylwii Kowalskiej i Anny Nowakowskiej, natomiast  I miejsce zdobył Emil Barański, II miejsce  -  Katarzyna Zuchmańska, a III miejsce - Tomasz Mizerski.

Oddział Łódzki PZITB przy okazji Święta Budowlanych gościnnie wręczył nagrodę dla zwycięzcy konkursu „Zbudowano w Łódzkiem. Budowa roku 2017”.  Spośród zgłoszonych prac nagroda w kategorii budownictwo przemysłowe została przyznana Firmie KLIM-EKO 2 Sp. z o.o. za budowę: Budynku produkcyjno-magazynowego ABB w Łodzi. Nagroda w kategorii budownictwo mieszkaniowe została przyznana Firmie ATAL SA za budowę: POMORSKA PARK I.

W Wojewódzkim Święcie Budowlanych w Łodzi  wzięło udział liczne grono inżynierów budownictwa oraz goście honorowi m.in. : senator RP Ryszard Bonisławski, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, prof. Zbigniew Kledyński - prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Marek Mazur - przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Agata Urban - kierownik Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, reprezentująca Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau, Bożena Ziemniewicz - wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, prof. Marek Lefik - dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, Ilona Podwysocka - Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,  Andrzej Świderski - Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi oraz przedstawiciele  okręgowych izb inżynierów budownictwa, organizacji samorządowych i zawodowych związanych z budownictwem, a także reprezentanci znanych firm budowlanych.

(Renata Włostowska, PIIB)