W dniach 8-10 czerwca 2018 r. Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w ramach Europejskiego Roku Inżynierów Budowlanych zorganizowała „Wiosna w Kołobrzegu”. W ramach tej imprezy odbyły się „Mistrzostwa Polski Inżynierów” pod patronatem PIIB, seminarium techniczne nt. „Inżynierowie dla Ekologii” obejmujące odnawialne źródła energii oraz posiedzenie Zarządu European Council of Engineers Chambers.

Od zarania dziejów budowanie była to sfera aktywności ludzi, która tworzyła warstwę kulturową trwalszą niż jedno pokolenie. Budowanie umożliwiało z jednej strony przeżycie, ułatwiało zdobycie pożywienia, komunikację między ludźmi oraz wypełniało przestrzeń, spełniając w ten sposób potrzeby estetyczne i duchowe. Do dziś mamy pozostałości prac budowlanych wykonanych wiele tysięcy lat temu. Budowle Cesarstwa Rzymskiego oglądamy do dziś. Nie ma wątpliwości, że inżynierowie współtworzą warstwy kulturowe, które układają się w historię materialną ludzi!

Trzy międzynarodowe organizacje inżynierów: European Council of Engineers Chambers, European Council of Civil Engineers oraz FEANI postanowiły przy poparciu Komisji Europejskiej proklamować rok 2018 Rokiem Inżynierów Budowlanych. W ramach obchodów tego roku poszczególne państwa narodowe w Unii Europejskiej przygotowały swoje obchody tworząc kalendarz wydarzeń objętych tym znakiem. Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaapelowała do  okręgowych izb,  aby te przygotowały listę imprez realizowanych w ramach tego roku.

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w ramach Roku Inżynierów Budowlanych zorganizowała wydarzenie pod nazwą „Wiosna w Kołobrzegu” w dniach 8-10 czerwca 2018 r. W ramach tej imprezy odbyły się „Mistrzostwa Polski Inżynierów” pod patronatem PIIB, seminarium techniczne nt. „Inżynierowie dla Ekologii” obejmujące odnawialne źródła energii oraz posiedzenie Zarządu European Council of Engineers Chambers. W organizacji tej, funkcję wiceprezydenta pełni prof. Zygmunt Meyer, w poprzedniej kadencji przypadającej na lata 2014-2018 przewodniczący OR ZOIIB. Posiedzenie Zarządu ECEC poświęcone było trzem głównym kwestiom i były to:
- stanowisko do rekomendacji Unii Europejskiej w sprawie przetargów publicznych dotyczących własności intelektualnej (samodzielne funkcje techniczne),
- sprawa uznawalności uprawnień inżynierów pomiędzy państwami Unii Europejskiej oraz
- organizacja światowego Forum Budowlanego w kwietniu 2019 r. w Ljubljanie.

W czasie tej imprezy wręczono medale za zasługi dla ZOIIB oraz medale dla seniorów ZOIIB.