Tegoroczny Opolski Dzień Budowlanych odbywał się w dniu 7 września br., w ramach Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE) ogłoszonego przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa. Głównym celem tej inicjatywy jest podkreślenie fundamentalnej roli społecznej inżynierów budownictwa i wskazanie działań na rzecz podniesienia ich prestiżu w społeczeństwie europejskim.

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości wśród nich m. in.: Wojewoda Opolski – Adrian Czubak, członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Szymon Ogłaza, Prezydent Miasta Opola – Arkadiusz Wiśniewski, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – Małgorzata Kałuża-Swoboda, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu – Katarzyna Kubicz, przewodniczący i przedstawiciele okręgowych rad Dolnośląskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej, szkolnictwa średniego oraz wyższego, a także kadra kierownicza i inżynierska firm budowlanych województwa opolskiego, w tym dyrektor budowy 5 i 6 Bloku Elektrowni Opole – mgr inż. Zbigniew Wiegner.

Po otwarciu i powitaniu gości oraz uczestników przez Adama Raka, przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej OIIB wykład nt. „Pozycja inżyniera budownictwa w kraju i za granicą”, wygłosił prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, wiceprezydent European Council of Engineers Chambers.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, medali i wyróżnień. Wojewoda Adrian Czubak dokonał dekoracji odznakami honorowymi „Za zasługi dla budownictwa”  Witolda Isalskiego oraz Jerzego Sylwestrzaka przyznanymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.