12 września br. w Szczecinie odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej OIIB. W obradach uczestniczył Zbigniew Kledyński, prezes PIIB.

W posiedzeniu Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej OIIB uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Marcin Pawlicki, wiceprezydent Miasta Szczecin; Barbara Michalska, wiceprezydent Miasta Świnoujście; Bogdan Roszkowski, dyrektor biura Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego; Mariola Mosiężny, zastępca   dyrektora w wydziale Urbanistyki Architektury i Budownictwa UM Szczecin; Bartłomiej Sochański, przedstawiciel Biura Poselskiego  Prawa i Sprawiedliwości Artura Szałabawki. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB.

W czasie obrad rozmawiano o roli inżynierów budownictwa w społeczno-gospodarczym rozwoju regionu. Prezes PIIB Z. Kledyński omówił  działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz zwrócił uwagę na współczesny rynek budowlany z uwzględnieniem sfery legislacyjnej. Nawiązał także do Święta Budowlanych i złożył za pośrednictwem obecnych gratulacje i życzenia dla wszystkich pracowników sektora budowlanego województwa zachodniopomorskiego.

Miłym akcentem posiedzenia Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej OIIB było odznaczenie członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZOIIB Honorowymi Odznakami PIIB. Złotą Odznakę Honorową PIIB otrzymał Józef Rewers, natomiast Srebrną Odznakę Honorową PIIB - Grażyna Barańska, Adrian Jaroszek i Paweł Zdoliński
Za zasługi dla Zachodniopomorskiej OIIB została także odznaczona Barbara Michalska, wiceprezydent Miasta Świnoujście –  Pamiątkowym medalem za szczególne zasługi dla Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na koniec posiedzenia Okręgowej Rady ZOIIB Wiceprezydent Miasta Świnoujście Barbara Michalska omówiła plany budowy Tunelu pod Świną wraz z przedstawieniem obszernej prezentacji multimedialnej.

Następnego dnia, 13 września br. w siedzibie Zachodniopomorskiej OIIB miało miejsce spotkanie przedstawicieli okręgowych izb inżynierów budownictwa, którzy odwiedzili ZOIIB w związku z opisanym wyżej wydarzeniem. Spotkanie wykorzystano do nieformalnej wymiany poglądów na temat wdrażania BIM oraz koncepcji tzw. funduszu spójności. Kwestie te będą przedmiotem prac zespołów problemowych powołanych już przez Krajową Radę PIIB.