18 lipca br. w siedzibie PIIB w Warszawie miało miejsce pierwsze posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB. Obrady prowadził Marian Zdunek, przewodniczący KSD PIIB. Wybrano zastępcę przewodniczącego i sekretarza KSD PIIB.

Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB oraz członków sądu wybrali delegaci XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB.

Na pierwszym swoim posiedzeniu członkowie KSD PIIB wybrali zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Zastępcą został Józef Pączek, a sekretarzem – Roma Rybiańska. W czasie posiedzenia podejmowano tematy istotne dla samorządu zawodowego oraz pracy sądu w V kadencji funkcjonowania PIIB.

Obecny skład KRAJOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO PIIB

Przewodniczący: MARIAN ZDUNEK (WAM)
Zastępca przewodniczącego: JÓZEF PĄCZEK (POM)
Sekretarz: ROMA RYBIAŃSKA (DOŚ)
Członkowie:
KRYSTYNA CHOCIANOWICZ (WKP)
STANISŁAW DOŁĘGOWSKI (PDK)
ANDRZEJ DUDA (OPL)
KRZYSZTOF DUDEK (KUP)
WOJCIECH HANUSZKIEWICZ (ŁOD)
RYSZARD FELIKS KRUSZEWSKI (PDL)
ANDRZEJ LENIAK (LUB)
RENATA ŁABĘDŹ (MAP)
ZENON PANICZ (SLK)
JERZY PUTKIEWICZ (MAZ)
MAŁGORZATA SŁAWIŃSKA (SWK)
WIESŁAW SZARKOWSKI (ZAP)
ANDRZEJ TABOR (MAZ)
BARBARA TWARDOSZ-MICHNIEWSKA (SLK)