18 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB V kadencji funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Obradom przewodniczyła Urszula Kallik, przewodnicząca KKR PIIB. W czasie posiedzenia KKR PIIB ukonstytuowała się.

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB oraz członkowie komisji zostali wybrani podczas tegorocznego XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. W czasie lipcowego posiedzenia komisja ukonstytuowała się. Dyskutowano także o pracy komisji w bieżącej kadencji oraz sprawach ważnych dla samorządu zawodowego.


Obecny skład KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PIIB

Przewodnicząca: URSZULA KALLIK (SKL)
Zastępca przewodniczącej: KONRAD WŁODARCZYK (MAZ)
Sekretarz: DANUTA PRAŻMOWSKA-SOBOTA (MAP)

Członkowie:
LESZEK BOGUTA (LUB)
KRZYSZTOF CIUŃCZYK (PDL)
ANNA FICNER (DOŚ)
TADEUSZ MIKSA (ŁOD)
JAROSŁAW SUCHORA (PDK)
JERZY WITCZAK (WKP)