9 lipca 2018 r. w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbyło się uroczyste ślubowanie oraz wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które uczestniczyły w XXXI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane i zdały egzamin.  W uroczystościach wziął udział prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB.

Wręczenie uprawnień budowlanych to szczególne wydarzenie zarówno dla osób, które uzyskały pozytywną ocenę w czasie egzaminów na uprawnienia budowlane oraz dla okręgowych izb inżynierów  budownictwa, organizujących egzaminy.

Pozytywny wynik w tegorocznej sesji egzaminacyjnej uzyskało 3177 inżynierów w kraju. Należy zauważyć, że do egzaminu pisemnego  przystąpiło we wszystkich Okręgowych Komisjach Kwalifikacyjnych 3930 osób, a do egzaminu ustnego – 4188.

W części okręgowych izb dokonano już wręczenia decyzji o nadaniu  uprawnień budowlanych, w niektórych trwają właśnie uroczystości. Uprawnienia budowlane wręczono już m.in. w Świętokrzyskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Lubelskiej, Podkarpackiej, Warmińsko-Mazurskiej  i Wielkopolskiej OIIB.

9 lipca br. uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych odbyła się w Mazowieckiej OIIB, w której uczestniczył prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. W tym ważnym wydarzeniu udział wzięła także Marzena Dębowska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,  Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy i władze Mazowieckiej OIIB z Romanem Lulisem, przewodniczącym Mazowieckiej OIIB  na czele.

Prezes PIIB pogratulował wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane i podkreślił, że jest to ważny etap ich zawodowej kariery, wieńczący lata zdobywania wiedzy i jej weryfikacji w praktyce bezpośredniego działania. To przepustka do samodzielnej pracy w roli projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru Otwiera to nowe możliwości awansu i zawodowej kariery, ale zawodowa samodzielność łączy się w przypadku inżynierów budownictwa z dużą dozą odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia ludzi, ich mienia oraz środowiska. Dlatego niezwykle ważne jest, aby się nieustannie rozwijać poprzez doskonalenie zawodowe i pielęgnować etyczne zachowania w relacjach z odbiorcami naszych usług oraz w środowisku inżynierskim. Na zakończenie życzył powodzenia i wielu satysfakcjonujących realizacji.

W Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa  do testu przystąpiło 649 osób, a do egzaminu ustnego 652. Egzamin na uprawnienia budowlane zdało 528 inżynierów, którzy mogą teraz  pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.