29-30 czerwca 2018 r. odbędzie się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad zostanie oceniona działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2017 i zostaną wybrane władze Izby na V kadencję, czyli na lata 2018-2022.

W zjeździe udział weźmie około 200 delegatów wybranych na V - czteroletnią kadencję, przez 16 okręgowych zjazdów. Reprezentują oni prawie 116 tysięczną rzeszę członków, należących do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Zgodnie ze statutem PIIB, Krajowy Zjazd jest najwyższym organem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zwołuje go Krajowa Rada,  co najmniej raz do roku jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy.

Podczas dwudniowych obrad uczestnicy XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB wysłuchają sprawozdań wszystkich organów Izby oraz podsumują działalność PIIB w 2017 roku. Dokonają także wyboru władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz składów osobowych  krajowych organów statutowych.