Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani” podziękowała Krajowej Radzie PIIB na ręce A. R. Dobruckiego, prezesa PIIB za wspieranie jej działalności, głównie organizacji Olimpiady „Buduj z Pasją”.

Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani” podczas swojego posiedzenia 14.06.2018 r. podziękowała Krajowej Radzie PIIB na ręce A. R. Dobruckiego, prezesa PIIB za wieloletnie patronowanie tej organizacji oraz wspieranie jej działalności w różnych formach, a szczególnie zainteresowanie Olimpiadą „Buduj z Pasją”.

Promowanie kształcenia kadr dla budownictwa od początku funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa znajduje się w kręgu zainteresowań PIIB. Od początku także organizowania Olimpiady „Buduj z Pasją” wspiera tę inicjatywę.

Celem Olimpiady jest m.in. podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych i kształtowanie umiejętności zawodowych i rozwijanie wiedzy na temat najnowszych technologii stosowanych w budownictwie.  Skierowana  jest do uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej  w zawodach budowlanych oraz dla uczniów technikum o specjalności budowlanej. Przeprowadzana jest w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i ogólnopolskim