Zbigniew Kledyński i Andrzej Falkowski zostali powołani przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w skład Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Działając na podstawie  § 1 ust. 3 zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński powołał Zbigniew Kledyńskiego, wiceprezesa Krajowej Rady PIIB  i Andrzeja Falkowskiego, zastępcę przewodniczącego Podlaskiej OIIB w skład zespołu.

Wręczenia decyzji dokonał Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju w dniu 13 czerwca 2018 r.

Nominacja Z. Kledyński (pdf), nominacja A. Falkowski (pdf).