17-18 maja br. odbyło się szkolenie sekretarzy okręgowych rad i dyrektorów biur w Radziejowicach k/Warszawy. W czasie spotkania omówiono tematy ważne dla funkcjonowania sekretarzy i dyrektorów w realizacji zadań statutowych i wynikających z obowiązujących regulaminów.

Rola sekretarzy i dyrektorów biur w funkcjonowaniu naszego samorządu zawodowego ma bardzo duże znaczenie. Im lepsze są efekty tego działania, tym  lepszy jest wizerunek całego samorządu – zauważyła na początku swojego wystąpienia Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB na otwarciu dwudniowego szkolenia sekretarzy okręgowych izb i dyrektorów biur.

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na budowanie właściwych relacji pomiędzy osobami pracującymi w strukturach naszego samorządu lub pełniącymi określone funkcje a członkami izby – podkreślała D. Gawęcka.

W obradach uczestniczył Marek Walicki i Adam Kuśmierczyk, dyrektor i zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB, Barbara Malec, przewodnicząca Łódzkiej OIIB, Urszula Kieller-Zawisza, rzecznik prasowy, Barbara Mikulicz-Traczyk, redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa” i mec. Krzysztof Zając. Na szkolenie przybyli przedstawiciele Ergo Hestii – Ewa Burchacińska, Maria Tomaszewska-Pestka i Jacek Maniura.

W samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa działa 17 sekretarzy i tyle samo dyrektorów biur. O ich roli i znaczeniu, miejscu w strukturze organizacyjnej i zadaniach wynikających z regulaminów oraz zakresu obowiązków mówiła Danuta Gawęcka.  Zwróciła uwagę na korzyści, jakie mają członkowie samorządu zawodowego, związane z przynależnością do izby, m.in. niskie opłaty za ubezpieczenie OC w porównaniu z innymi samorządami, możliwość dokupienia ubezpieczenia prywatnego, dostępność do szkoleń e-learningowych, bazy norm PKN, e-Sekocenbudu, itp. Omówiła  wspólne zadania, jakie stoją przed sekretarzami oraz dyrektorami,  których realizacja bezpośrednio wpływa na budowanie zewnętrznego, jak i wewnętrznego wizerunku naszej izby.  Wspomniała również o współpracy pomiędzy okręgowymi izbami i Krajową Izbą. Wskazała jakie działania należy udoskonalać i zmieniać.

Następnie sekretarze i dyrektorzy biur zapoznali się z prezentacją dotyczącą RODO, czyli nowego unijnego rozporządzenie dotyczącego ochrony danych osobowych, które wchodzi w życie od 25 maja 2018 r. Zmiany, jakie do tego czasu muszą wprowadzić podmioty, także nasz samorząd zawodowy  są poważne, a na dodatek  grożą też wielomilionowe kar. Prezentację omówił mecenas Krzysztof Zając, współpracujący z KR PIIB. Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych zmienią całkowicie część procedur, jakie podmioty działające w Unii Europejskiej  stosowały przez lata.  Kogo dotyczyć będzie RODO? Tak naprawdę wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Mogą to być zarówno duże korporacje, jak  na przykład firmy ubezpieczeniowe oraz nieduże rodzinne przedsiębiorstwa. Mecenas zasygnalizował  temat m.in. przedmiotowego zakresu stosowania RODO,  przetwarzania danych osobowych i ich  zabezpieczania. Odniósł się także do wdrażania zasad RODO w PIIB oraz w okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Jak zauważył, jest  to dla wszystkich bardzo istotne zagadnienie i będzie wymagało jeszcze  szczegółowego przeanalizowania po wejściu rozporządzenia w życie.

W drugim bloku szkoleniowym dotyczącym public relations U. Kieller-Zawisza omówiła działania okręgowych izb na polu przekazywania informacji oraz budowania medialnego wizerunku samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, natomiast A. Mazur zapoznała uczestników m.in. z podstawami przekazu medialnego, oczekiwaniami mediów i ich specyfice oraz sztuce wystąpień publicznych.

W drugi dzień szkolenia sekretarzy okręgowych izb i dyrektorów biur odwiedził A. R. Dobrucki, prezes PIIB, który z uwagą przysłuchiwał się podejmowanym tematom i problemom, jakie zgłaszali uczestnicy spotkania. W swoim wystąpieniu prezes PIIB zwrócił uwagę na potrzebę solidarności i wspólnego działania wszystkich okręgowych izb. Odniósł się do zmian legislacyjnych dotyczących działalności inżynierów budownictwa i samorządu zawodowego. Zaznaczył potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez członków samorządu zawodowego oraz współdziałania z innymi samorządami i organizacjami budowalnymi związanymi z branżą. Prezes PIIB zwrócił także uwagę na potrzebę wyrównywania szans dla członków naszego samorządu, należących do różnych pod względem wielkości izb. - Dlaczego inżynier w dużym mieście ma dostęp do większej liczby szkoleń, niż w małej miejscowości? Dlaczego inżynier w dużym mieście może korzystać w większym  stopniu  z tego, co mu oferuje jego izba, niż inżynier należący do małej izby? Przecież płacą takie same składki! Tak nie może być. Musimy znaleźć rozwiązanie – zaakcentował A.R. Dobrucki.

Dyrektor Krajowego Biura PIIB Marek Walicki omówił przygotowania do XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej. Podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla samorządu zawodowego.

Uczestnicy spotkania zapoznali się również  z tematem ubezpieczeń członków PIIB, który zaprezentowali przedstawiciele Ergo Hestii – Maria Tomaszewska-Pestka i Jacek Maniura. W dalszej części Barbara Mikulicz-Traczyk, redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa” mówiła o bieżącej współpracy z okręgowymi izbami, a Adam Kuśmierczyk i Wojciech Stańczuk, z firmy Entim przybliżyli słuchaczom zagadnienia związane z funkcjonowaniem strony internetowej PIIB oraz możliwościami i usługami dostępnymi dla członków samorządu.