16 maja 2018 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Poświęcone było przede wszystkim  przygotowaniom do XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obradom przewodniczył Andrzej R. Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium KR PIIB Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB omówił projekt budżetu krajowych organów na rok 2019. Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB przedstawiła projekt porządku obrad oraz projekt regulaminu XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Członkowie Prezydium przyjęli zarówno propozycję projektu porządku obrad, jak i projektu regulaminu XVII Krajowego Zjazdu PIIB, który zaplanowano na 29-30 czerwca 2018 r.

W dalszej części obrad Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej omówiła wnioski, które wpłynęły z XVII Okręgowych Zjazdów OIIB i były skierowane bezpośrednio do Krajowej Rady i XVII Krajowego Zjazdu PIIB.

– Do Komisji Wnioskowej przekazano razem 48 wniosków z 14 okręgowych izb inżynierów budownictwa. Najwięcej wniosków, gdyż 15 wpłynęło ze Śląskiej Okręgowej Izby – powiedziała K. Korniak-Figa.

Wnioski dotyczą m.in. obowiązkowych szkoleń dla członków PIIB, umożliwienia  dostępu do serwisu budowlanego kandydatom na członków PIIB, którzy złożyli dokumenty niezbędne do zakwalifikowania do egzaminu na uprawnienia budowlane. Odnosiły się także do czynnego i biernego prawa wyborczego członków samorządu zawodowego oraz opracowania cennika maksymalnych cen na usługi budowlane czy też  przywrócenia jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie funkcji rzeczoznawcy budowlanego.

Później D. Gawęcka powiedziała o stanie prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na przyszłą siedzibę PIIB, który mieści się  przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.