20 i 21 kwietnia br. odbyły się ostatnie z zaplanowanych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych w OIIB. Wybrano przewodniczących okręgowych rad  na kadencję 2018-2022 w: Dolnośląskiej, Lubelskiej, Mazowieckiej, Podkarpackiej, Podlaskiej, Pomorskiej, Śląskiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

Zjazdy sprawozdawczo-wyborcze w Lubelskiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB odbyły się 20 kwietnia br. Okręgowe rady w obydwu izbach uzyskały absolutorium. Na przewodniczącą Okręgowej Rady Lubelskiej OIIB została wybrana Joanna Gieroba, natomiast na przewodniczącego Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB wybrano ponownie Mariusza Dobrzenieckiego.

W Dolnośląskiej, Mazowieckiej, Podkarpackiej, Podlaskiej, Pomorskiej i Śląskiej OIIB zjazdy sprawozdawczo-wyborcze miały miejsce 21 kwietnia br. W wyniku przeprowadzonych wyborów na przewodniczących okręgowych rad zostali wybrani: w Dolnośląskiej – Janusz Szczepański, w Mazowieckiej – Roman Lulis, w Podkarpackiej – Grzegorz Dubik,  w Podlaskiej – Wojciech Kamiński, w Pomorskiej – Franciszek Rogowicz i w Śląskiej – Roman Karwowski.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na 16 funkcjonujących okręgowych izb inżynierów budownictwa w 4 pracami okręgowej rady będą kierowałam panie. Sytuacja taka będzie miała miejsce w Kujawsko-Pomorskiej – Renata Staszak,  Lubelskiej – Joanna Gieroba, Lubuskiej – Ewa Bosy i Łódzkiej OIIB – Barbara Malec.

Wszystkim wybranym przewodniczącym gratulujemy!