14 kwietnia br. odbyło się 5 zjazdów sprawozdawczo-wyborczych w kolejnych OIIB. Wybrano przewodniczących okręgowych rad  na kadencję 2018-2022 w: Kujawsko-Pomorskiej, Lubuskiej, Łódzkiej, Małopolskiej i Zachodniopomorskiej OIIB.

We wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa, w których odbywały się zjazdy,  okręgowe rady uzyskały absolutorium za działalność w 2017 r. W wyniku przeprowadzonych wyborów na przewodniczącego okręgowej rady na kadencję przypadającą na lata 2018-2022 w Kujawsko-Pomorskiej OIIB została wybrana Renata Staszak, w Lubuskiej OIIB – Ewa Bosy, w Łódzkiej OIIB – Barbara Malec, w Małopolskiej OIIB – Mirosław Boryczko i Jan Bobkiewicz w Zachodniopomorskiej OIIB.

Gratulujemy nowo wybranym przewodniczącym!