Przewodniczącym Okręgowej Rady Świętokrzyskiej OIIB   na lata 2018-2022 został ponownie Wojciech Płaza, natomiast w Wielkopolskiej OIIB funkcję przewodniczącego będzie pełnił Jerzy Stroński.

W Świętokrzyskiej OIIB   Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbył się 7 kwietnia br. Delegaci przyjęli wszystkie sprawozdania oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie i jej przewodniczącemu Wojciechowi Płazie. Przewodniczącym Okręgowej Rady na lata 2018 - 2022 został ponownie wybrany Wojciech Płaza, na którego głosowało 96 delegatów. PIIB na zjeździe reprezentowali:  prof. Zbigniew Kledyński, wiceprezes  Krajowej Rady oraz prof. Zbigniew Grabowski, honorowy prezes PIIB.

12 kwietnia br. odbył się Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej OIIB.  Okręgowa rada uzyskała absolutorium. Na przewodniczącego WOIIB na kadencję 2018-2022 został wybrany Jerzy Stroński. PIIB na zjeździe reprezentował prof. Zbigniew Kledyński, wiceprezes Krajowej Rady.