Prezes PIIB A. R.  Dobrucki wystosował 16 marca 2018 r. ponowne pismo  do  Teresy Czerwińskiej, Minister Finansów w sprawie zasygnalizowanych publicznie zmian prawnych mających na celu kolejną poprawę przepisów ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) w zakresie doprecyzowania przepisów umożlwiających stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez inżynierów budownictwa.

Prezes PIIB A. R.  Dobrucki podkreślił, że środowisko inżynierów budownictwa jest żywotnie zainteresowane zasygnalizowaną zmianą i oczekuje na możliwość współpracy w tym temacie.

Pismo A. R Dobruckiego Prezesa KR PIIB do Teresy Czerwińskiej Minister Finansów pdf.