W ramach nowo tworzonej, bardziej przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami infrastruktury, Polska Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczy w konsultacjach dotyczących opracowywanego przez Ministerstwo Infrastruktury  poradnika w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Projektowanie odpowiednich warunków w przestrzeni dla zróżnicowanej grupy użytkowników jest wyzwaniem dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Założeniem propozycji  dokumentu pt. „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik” jest wskazanie rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Może to mieć także pozytywny wpływ na inne grupy społeczne, np. osoby starsze lub rodziców z małymi dziećmi.

Propozycja opracowania: „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik” została stworzona na podstawie obowiązujących przepisów, istniejących publikacji odnoszących się do tematyki dostępności, jak również w oparciu o uwagi zgłoszone podczas konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych pierwotnej wersji dokumentu.

PIIB uczestniczy także w tych  konsultacjach i przesłała do Ministerstwa Infrastruktury swoje merytoryczne uwagi do projektu opracowania. Przedstawiciele PIIB brali także udział w konferencji „Infrastruktura dostępna – standardy dostępności budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami", która odbyła się  28 listopada 2017 r. i została zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Fundację Integracja. W czasie jej obrad zaprezentowano projekt dokumentu „Standardy dostępności budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”.

Poniżej zamieszczamy link do dokumentu  dostępnego na stronach Ministerstwa Infrastruktury.

http://mib.gov.pl/2-Standardy_dostepnosci_budynkow.htm