22-23 lutego br.. w Łodzi odbyła się II edycja konferencji naukowo-technicznej pt. „Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia”, której organizatorem była  Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i firma Interservis – organizator XXV Łódzkich Targów Budownictwa INTERBUD 2018. Patronat honorowy nad konferencją sprawowała Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Konferencja rozpoczęła się w Instytucie Europejskim i zebranych w imieniu Komitetu Organizacyjnego powitali: Barbara Malec – przewodnicząca Łódzkiej OIIB, Paweł Babij – prezes Interservis sp. z o.o. oraz dr inż. Jacek Szer – kanclerz Politechniki Łódzkiej. W obradach uczestniczył Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Sławomir Wiak w swoim wykładzie inauguracyjnym pt. „Smart city – Nowa cywilizacja – wyzwania" mówił o technologii 5G, niezbędnej do rozwoju inteligentnych miast, inteligentnego budownictwa, autonomicznych pojazdów itp. oraz perspektywach jej rozwoju. Łódź jest rekomendowana przez Minister Cyfryzacji jako pierwsze miasto do pilotażu i wdrożenia sieci 5G w Polsce. Kontynuując ten temat, prof. Piotr Borkowski (Politechnika Łódzka) próbował odpowiedzieć na pytanie, czy inteligentny budynek to moda, czy konieczność.

O nowoczesnych technologiach stosowanych przy produkcji wielkowymiarowych płytek ceramicznych mówili: Ewa Kryszkiewicz i Luca Tamburini z Grupy Tubądzin. W 2016 r. Grupa Tubądzin otworzyła wybudowaną w rekordowym tempie dziesięciu miesięcy fabrykę w Sieradzu, najnowocześniejszą w tej części Europy.

Drugi dzień konferencji, która odbywała się w Hali Expo-Łódź, rozpoczął się od zwiedzania Targów Budownictwa INTERBUD. Uczestnicy wzięli udział w otwarciu Targów Budownictwa i wysłuchali następujących wykładów:  „Uszkodzenia eksploatacyjne zbiorników i silosów żelbetowych” (dr hab. inż. Anna Halicka), „Kompozyty polimerowe w budownictwie” (dr inż. Joanna Julia Sokołowska, prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz), „Innowacyjne rozwiązania energooszczędnych przeźroczystych przegród budowlanych” (dr. inż. Piotr Konca, prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin), „Betony nowej generacji” (dr hab. inż. Maria Kaszyńska), „Wpływ stanu posadowienia rusztowania budowlanego na jego funkcjonalność” (dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa), „Rubblizing jako metoda zamiany nawierzchni sztywnej na podatną oraz wykorzystania włókien aramidowych w nowoczesnych nawierzchniach drogowych” (mgr inż. Mariusz Łysik), „Czy w Polsce nadszedł już czas na BIM?” (mgr inż. Radosław Wojdyła).

W konferencji wzięli udział m.in.: senator Ryszard Bonisławski, Norbert Książek – p.o. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,  prof. Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej, Gilbert Okulicz-Kozaryn – przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Waldemar Szleper – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - koordynator, Marian Płachecki – przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Marek Walicki – dyrektor Krajowego Biura PIIB, Robert Geryło – dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Zbigniew Janowski – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” oraz liczni przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa, nadzoru budowlanego i szeroko pojętego środowiska budowlanego.

Patronat honorowy nad konferencją sprawowała Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Prezydent Miasta Łodzi, Politechnika Łódzka oraz Polska Izba Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

(Renata Włostowska, opr. PIIB)