– Rok 2018 został ogłoszony przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa – Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa – mówił Włodzimierz Szymczak, pełniący obowiązki prezydenta Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, podczas Budmy 2018. – Chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę odgrywają inżynierowie budownictwa w życiu każdego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia standardów ludzkiego życia. Będziemy dążyć do podniesienia prestiżu i rangi inżynierów budownictwa wśród społeczeństw krajów europejskich.

Postęp społeczny, gospodarczy i kulturalny w każdym kraju jest niemożliwy bez aktywności inżynierów budownictwa, w oparciu o ich wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe. Skutki ich działalności widoczne są wyraźnie w postaci różnych obiektów budowalnych. W wielu jednak przypadkach rola inżynierów budownictwa nie jest wystarczająco ceniona przez społeczność w porównaniu z innymi zawodami. Dlatego też głównym celem organizatorów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa jest zmiana tej sytuacji.

W. Szymczak w swoim wystąpieniu podczas oficjalnego otwarcia II Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury na MTP Budma 2018, zwrócił uwagę na wyzwania czekające budownictwo w najbliższych latach m.in. rozrastanie się dużych miast, rewolucję cyfrową dostarczającą ogromne ilości danych, walkę z degradacją środowiska, zmiany klimatyczne. Omówił wydarzenia organizowane z okazji obchodów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa i zachęcał do wzięcia w nich udziału.