16 lutego br. Andrzej R. Dobrucki, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa spotkał się z Arturem Soboniem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, który odpowiedzialny jest  za nadzór nad budownictwem oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem.

W czasie spotkania rozmawiano o sytuacji w polskim budownictwie i branży budowlanej ze szczególnym  uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego oraz jego potrzeb. Podjęto temat regulacji prawnych dotyczących branży oraz ich legislacji.

Rozmawiano o przyszłej współpracy ministerstwa z samorządem zawodowym  inżynierów budownictwa. Prezes Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa zaprosił p. A. Sobonia na posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbędzie się 14 marca br.

Jak podkreśli Andrzej R. Dobrucki spotkanie przebiegło w konstruktywnej  i miłej atmosferze.