– Takiej koniunktury i dynamicznego rozwoju rynku budowlanego wystawcy, z którymi rozmawiałem, nie pamiętają. Dziś ten dynamizm jest powszechnie odczuwalny – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas inauguracji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2018.


Tegoroczna edycja Budmy zbiegła się ze zmianami kompetencyjnymi w Radzie Ministrów. Budownictwem, mieszkalnictwem i zagospodarowaniem przestrzennym od 22 stycznia 2018 r. zajmuje się nowo powstałe Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Nowy resort przejął te kompetencje od Ministerstwa Infrastruktury.
Dlatego też targi Budma rozpoczęły się od wspólnej konferencji prasowej dwóch ministrów: inwestycji i rozwoju – Jerzego Kwiecińskiego oraz infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Podczas spotkania z dziennikarzami minister Kwieciński zapewnił, że w pierwszej kolejności zamierza kontynuować projekty prowadzone dotychczas przez ministra Adamczyka.
Minister A. Adamczyk zwrócił uwagę, że targi świadczą o dobrej kondycji polskiej branży budowalnej. To także dobry sygnał dla całej polskiej gospodarki.

 

– Polska dziś jest olbrzymim placem budowy. Obecnie mamy historyczny czas. Dziś przedsiębiorcy mogą liczyć na olbrzymi rynek w kolejnych latach. Polska gospodarka i polskie budownictwo mogą liczyć i będą otrzymywały wsparcie rządu. Przedsiębiorcy stawiają na jakość, innowacje i rzetelność i mogą pokazać, że branża budowlana w Polsce to mocne i silne firmy. Jest to doskonała okazja by podkreślić, że w symbiozie i współpracy z ministrem Jerzym Kwiecińskim myślimy o przyszłości polskiego budownictwa – podkreślił A. Adamczyk.

Minister Jerzy Kwieciński zaakcentował, że absolutnym priorytetem dla niego i całego rządu jest przyśpieszenie w programie Mieszkanie Plus. Zostanie także dokończona ustawa dotyczącą ułatwień w realizacji inwestycji. Będą również kontynuowane prace nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym. W opinii ministra inwestycji i rozwoju nadchodzące lata będą dla branży budowlanej czasem żniw, choć, jak podkreślił Kwieciński, resort ma świadomość, że podaż prac nie pozostaje bez wpływu na rynek, np. na ceny materiałów budowlanych.

– Przerwy między perspektywami unijnymi, która była efektem powolnego rozkręcania się funduszy na lata 2014-2020, nie można uznać za zjawisko korzystne dla rynku. Pracujemy nad tym, by jak najbardziej równomiernie rozłożyć inwestycje w nadchodzących latach. Ale musimy też pilnować żeby dostępne fundusze wykorzystać efektywnie i na czas oraz sprawnie uruchomić perspektywę 2021-2027 – mówił Jerzy Kwieciński.
Podczas oficjalnego otwarcia targów minister Kwieciński zapowiedział też, że jednym z jego priorytetów będzie wsparcie branży w ekspansji zagranicznej.
– Chciałbym żeby polskie budownictwo kojarzyło się też z innowacjami, pracami badawczo-rozwojowymi. W tym obszarze mamy ogromny potencjał. Są również duże środki na finasowanie – powiedział J. Kwieciński.
Minister Kwieciński wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa. Nagrodził również autorów najlepszych prac dyplomowych, doktorskich, habilitacyjnych i publikacji z tego obszaru.

Minister inwestycji i rozwoju otworzył także II Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury, w ramach którego odbywały się Dni Inżyniera Budownictwa w dn. 31 stycznia – 1 luty 2018 r. Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Izba Architektów RP, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Patronat honorowy sprawowało: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Tematy podejmowane podczas II Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury oraz Dni Inżyniera Budownictwa dotyczyły m.in. najnowszych zmian legislacyjnych, konkurencyjności polskich firm budowlanych na rynkach zagranicznych, jakości w przestrzeni publicznej oraz jej dostępności dla osób niepełnosprawnych, optymalizacji procesu inwestycyjno-budowlanego w świetle zmian legislacyjnych, technologii BIM. Ponadto można było zapoznać się ze współczesnym budownictwem mieszkaniowym wielkopłytowym w aspekcie realizacji programu Mieszkanie+ oraz z rynkiem pracy w branży budowlanej w odniesieniu także do portfela zamówień. W czasie Dni Inżyniera Budownictwa zorganizowano dwie debaty. Pierwsza odbyła się w pierwszy Dzień Inżyniera Budownictwa i poświęcona była jakości przestrzeni publicznej, natomiast w drugi dzień dyskutowano o kondycji i kierunkach zmian w zakresie kształcenia zawodowego dla budownictwa.

 


(PIIB, MIiR, MI)
Fot. Mirosław Praszkowski, MI