W ogólnopolskim wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł pt. „Odzyskać przestrzeń publiczną dla użytkowników” poświęcony debacie przeprowadzonej podczas Dni Inżyniera Budownictwa na II Forum Gospodarczym Budownictwa i Architektury, w czasie trwania MTP „Budma 2018”. Udział w niej wzięli przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB i Zbigniew Kledyński, wiceprezes PIIB.

Współorganizatorami Dni Inżyniera Budownictwa (31 styczeń – 1 luty 2018 r.) na MTP Budma 2018 byli: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Izba Architektów RP, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa i Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

Patronat honorowy sprawowało: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Artykuł „Odzyskać przestrzeń publiczną dla użytkowników”.