W dniach 30 stycznia - 2 lutego 2018 r. odbywają się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2018. Po raz drugi będzie miało miejsce  Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury połączone z Dniami Inżyniera  Budownictwa, organizowanymi przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dni Inżyniera Budownictwa organizowane są przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Izbę Architektów RP i Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa.

Tegoroczne Dni Inżyniera Budownictwa odbywające się w dn. 31 stycznia -1 lutego 2018 r., w dużej części poświęcone będą zagadnieniom dotyczącym Krajowego Zasobu Nieruchomości, jakości przestrzeni publicznej oraz  BIM-owi, czyli  cyfrowej rewolucji w budownictwie. Nie zabraknie także tematów związanych z budownictwem przemysłowym, czy też współczesnym budownictwem mieszkaniowym wielkopłytowym w aspekcie realizacji programu
Mieszkanie +. Będziemy także dyskutować o  kondycji i kierunkach zmian w zakresie kształcenia zawodowego dla budownictwa. Program bardzo interesujący i bogaty merytorycznie, a zaproponowana problematyka aktualna i warta uwagi zarówno ze strony decydentów, jak i praktyków.

Program II Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury  oraz Dni Inżyniera Budownictwa pdf