11 stycznia br. Prezes PIIB Andrzej R. Dobrucki uczestniczył w debacie pt. Ustawa inwestycyjna, czyli kodeks budowlany w transzach, zorganizowanej przez  redakcję czasopisma "Rzeczpospolita", dział Nieruchomości podczas corocznego Spotkania Liderów Branży Nieruchomości.

Do siedziby „Rzeczpospolitej” przybyło ponad 100 przedstawicieli reprezentujących branżę nieruchomości, budowlaną i media.

Rządowe zmiany mające miejsce tuż przed spotkaniem i debatą skłoniły uczestników  do podsumowań dotychczasowych działań resortu i sytuacji branży budowlanej. Mówiono m.in. o prowadzeniu prac legislacyjnych, o zatorach płatniczych i propozycjach poprawy sytuacji.

Ożywiona dyskusja i ciekawe wnioski towarzyszyły debacie poświęconej projektowi ustawy inwestycyjnej, w której uczestniczył Andrzej R. Dobrucki, prezes KR Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa.

Dyskutowano także o  transparentności na  rynku nieruchomości  oraz  o modelach inwestycyjnych w oparciu właśnie o ten rynek. Odpowiedź na pytanie: „Jeśli nie REITy to co?” -  nie była łatwa.

Szczegółową relację z debaty przeczytać będzie można w wydaniu Nieruchomości „Rzeczpospolitej” 19 stycznia 2018 r., natomiast teraz można zapoznać się z wypowiedziami uczestników spotkania i debaty odwiedzając stronę:

http://www.rp.pl/Nieruchomosci/180119528-Branza-nieruchomosci-w-murach-Rzeczpospolitej.html