17 stycznia br. Andrzej R. Dobrucki, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa spotkał się z Andrzejem Adamczykiem, Ministrem Infrastruktury w siedzibie ministerstwa w Warszawie.

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przekazał na ręce Pana Ministra kopię pisma skierowanego do Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, w którym podkreślił znaczenie budownictwa dla gospodarki oraz wyraził zaniepokojenie w związku z niepowołaniem Ministerstwa Budownictwa.

Podczas spotkania rozmawiano o sytuacji w polskim budownictwie oraz współpracy ministerstwa i samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Jak podkreśli Andrzej R. Dobrucki, Prezes PIIB spotkanie przebiegło w miłej i konstruktywnej atmosferze charakterystycznej dla stron, którym sprawy Polski, w tym budownictwa są bliskie i ważne.