Nagrody Ministra Rozwoju wręczone na Budmie Drukuj
poniedziałek, 10 lutego 2020

Nagrody Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zostały wręczone podczas oficjalnego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury. Wręczenia dokonał Robert Nowicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Budma to blisko 50 000 uczestników targów, 1000 wystawców, ponad 150 targowych premier rynkowych, interaktywne wydarzenia, spotkania z autorytetami i profesjonalistami. Tak, po krótce, można scharakteryzować targi Budma – powiedział Przemysław Trawa, prezes Zarządu Grupy MTP podczas oficjalnego otwarcia.

O znaczeniu Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma mówił także Robert Nowicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Docenił znaczenie targów, podkreślił rolę budownictwa w życiu gospodarczym kraju, nawiązał do sytuacji mieszkaniowej w Polsce oraz zapowiedział wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie liczby oddawanych mieszkań. Zaznaczył, że szczegóły kompleksowych propozycji, które przyczynią się do zwiększenia liczby mieszkań, przedstawione zostaną  w najbliższym czasie.

O roli Budmy i znaczeniu wydarzeń jej towarzyszących wspominał w czasie otwarcia prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB. Nawiązał do Forum Gospodarczego Build4Future oraz organizowanego na Budmie – Dnia Inżyniera Budownictwa.

Oceniamy nie tylko obecną sytuację budownictwa, ale patrzymy w przyszłość. Czekają nas zmiany związane z  przyspieszającą urbanizacją, zmianami klimatycznymi czy problemami demograficznymi, wymagającymi stosowania nowych technologii. Dlatego tak ważne jest, aby rozwijać i pogłębiać naszą wiedzę dla przyszłości i dla społeczeństwa – podkreślił Z. Kledyński.

W czasie oficjalnego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury  Robert Nowicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju wręczył nagrody Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

W trakcie targów wiceminister rozwoju wręczył także nagrody dla laureatów konkursu Złoty Medal MTP, Architecture Budma Award i Acanthus Auresus.

Laureaci Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju pdf.

Fot. M. Praszkowski