Funduszu Dostępności już działa Drukuj
wtorek, 08 października 2019

altUruchomiony został Funduszu Dostępności, utworzony na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje już wnioski o pomoc w finansowaniu inwestycji.

Od 4 października br. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje już wnioski o pomoc w finansowaniu inwestycji, których celem jest poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej.

Pomoc udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia nawet do 40% jej wartości,  po spełnieniu określonych warunków.

Wsparcie to jest skorelowane z programem bezzwrotnego wsparcia z PFRON na ten cel . Warunkiem uzyskania dotacji z PFRON jest zaciągnięcie pożyczki w BGK, co może znacząco obniżyć koszty realizacji całej inwestycji.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/