Wątpliwości interpretacyjne Drukuj
czwartek, 24 września 2020

alt23 września 2020 r. Prezes PIIB  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński wystosował pismo do Roberta Nowickiego, wiceministra w Ministerstwie Rozwoju  z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze sporządzaniem projektów budowlanych na dotychczasowych zasadach, czyli przed wejściem w życie nowego rozporządzenia z 11 września 2020 r.

Nowe  rozporządzenie z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego zawiera § 25, który jednoznacznie uchyla poprzednie  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. Jednocześnie ustawa zmieniająca Prawo budowlane wyraźnie wskazuje, że do 19 września 2021 r. inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie dotychczasowych przepisów.

Zaistniała sytuacja związana z regulacjami prawnymi zrodziła więc wątpliwość: jakie przepisy szczegółowe należy stosować do zakresu i zawartości projektu budowlanego wykonanego na dotychczasowych zasadach. Żeby nie było rozbieżności w interpretacji, potrzebna jest jedna wykładnia stosowania przepisów i o taką zwróciliśmy się  do Ministerstwa Rozwoju.