Na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 24 maja br. odbyło się pierwsze czytanie kolejnej nowelizacji ustawy – Prawo budowlane. W pracach legislacyjnych aktywnie uczestniczyli przedstawiciele PIIB.

 

Celem nowelizacji ustawy jest usprawnienie procesu budowlanego poprzez jego cyfryzację oraz doprecyzowanie niektórych procedur. Nowelizacja wdroży nowy system teleinformatyczny, w którym będzie prowadzony centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej (system e-CRUB).

 

Zawarte w projekcie rozwiązania otwierają też możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej dziennika budowy (system EDB) oraz książki obiektu budowlanego (system EKOB). W okresie przejściowym zostaje zachowana dotychczasowa, czyli papierowa forma. Administratorem danych w systemach EDB i EKOB będzie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Do elektronicznych baz danych będą miały wgląd organy uprawnione do kontroli procesu budowlanego. Dziennikom budowy oraz książkom obiektu budowlanego zostaną nadane numery identyfikacyjne umożliwiające odnalezienie ich w systemie.

 

Zmiany dotyczą również procedury dokonywania wpisu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz o uznaniu kwalifikacji zawodowych do centralnego rejestru GINB. Obecnie decyzje takie wpisuje GINB, który wydaje jednocześnie decyzje o wpisie do rejestru. Po zmianach, decyzje będą wpisywane przez pracowników okręgowych izb inżynierów budownictwa, a wpis będzie miał wyłącznie charakter techniczny (nie będzie wydawana decyzja).

 

W odniesieniu do zaprojektowanych zmian, przedstawiciele PIIB obecni na posiedzeniu Komisji Infrastruktury podczas pierwszego czytania projektu, zgłosili uwagi dotyczące m.in. właściwości organów samorządu zawodowego w sprawach dokonywania wpisów za pomocą systemu e-CRUB oraz w postępowaniach administracyjnych związanych z dokonywaniem wpisów w tym systemie, a także propozycję wydłużenia vacatio legis do końca bieżącego roku, aby organy mogły lepiej przygotować się do wdrożenia nowych procedur. Wszystkie propozycje PIIB zostały przyjęte ze zrozumieniem, a następnie zgłoszone w formie poprawek poselskich podczas drugiego czytania projektu ustawy na posiedzeniu plenarnym. Nie uwzględniono jedynie uwagi zmierzającej do przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy.

 

Trzecie czytanie ustawy odbędzie się na posiedzeniu plenarnym Sejmu w dniu 8 czerwca br.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw druk sejmowy nr 2245

 

Tekst:
dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Radom, radca prawny Krajowego Biura PIIB
Jarosław Plizga, główny specjalista PIIB


Fot.: stock.adobe.com/vegefox.com