Jednym z aspektów wysokiej jakości Polskich Norm jest aktualność ich postanowień. Dlatego ogłaszane są okresowe przeglądy, w trakcie których istnieje możliwość zgłoszenia własnych uwag i propozycji zmian.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia aktualności zbioru Polskich Norm, Polski Komitet Normalizacyjny przeprowadza okresowe przeglądy PN. Zgodnie z procedurami każda PN własna i PN wprowadzająca Normę Międzynarodową podlega przeglądowi co 5 lat.

Aktualnie przeglądowi podlegają PN opublikowane/zatwierdzane w latach: 2015, 2010, 2005, 2000, 1995.

 

Celem przeglądu jest sprawdzenie aktualności postanowień PN i podjęcie decyzji o jednej z trzech możliwości postępowania, a mianowicie:

 • pozostawieniu normy jako dokumentu aktualnego (w przypadku korekcji błędów lub uzupełnienia elementów krajowych wymagane jest opracowanie poprawki do normy),
 • nowelizacji normy,
 • wycofaniu normy.

Jeśli w wyniku przeglądu PN zostanie wytypowana do wycofania, wycofanie normy powinno nastąpić najpóźniej do końca roku, w którym przeprowadzono przegląd. Wycofanie PN polega na usunięciu dokumentu ze zbioru PN aktualnych w wyniku utraty aktualności merytorycznej treści dokumentu. PN wycofane nie powinny być powoływane w PN nowo opracowywanych. PN wycofane są udostępniane przez PKN na życzenie użytkownika. Normę PN-ISO, która została opublikowana jako PN-EN ISO wycofuje się jako sprzeczną z postanowieniami Normy Europejskiej.

 

W przypadku nowelizacji normy/opracowania zmiany do normy, nowy temat normalizacyjny (TN) powinien być wprowadzony do PZN najpóźniej w ciągu roku od daty zakończenia przeglądu PN. Warunkiem rozpoczęcia prac jest wpłynięcie PKN Karty propozycji tematu (KPT) lub Karty nowego tematu (KNT) ze wskazaniem źródła finansowania. Jeśli to nie nastąpi, PN należy wycofać w ciągu następnego półrocza, po przeprowadzeniu przez Sektor WPN ankiety zamiaru wycofania. Jeśli w wyniku ankiety zgłoszono źródło finansowania nowelizacji/zmiany do normy (przyjęta KNT/KPT), proces przygotowania wycofania PN zostaje przerwany, a TN odpowiednio wprowadza się do PZN.

 

W przypadku niespełnienia wymagań procedury dotyczących nowelizacji PN/opracowania zmiany do PN w określonym terminie po przeglądzie, Sektor WPN występuje o wycofanie odpowiedniej PN. Podstawą wycofania jest wynik przeglądu wykonanego w poprzednim roku.

 

W ślad za prośbą Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie (KT 232), zachęcamy do włączenia się do akcji i zgłaszania uwag dotyczących aktualności Polskich Norm wymienionych poniżej.

 

Uwagi można zgłaszać do 22 marca 2021 r.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KT 232 – ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie

 1. PN-ISO 6707-2:2000P (2000-04-25)
  Budownictwo -- Terminologia -- Terminy Stosowane w umowach
  Proponowany wynik przeglądu: Wycofanie
 1. PN-B-01029:2000P (2000-05-08)
  Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
  Proponowany wynik przeglądu: Aktualna
 1. PN-B-01030:2000P (2000-10-31)
  Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych
  Proponowany wynik przeglądu: Aktualna
 1. PN-ISO 15686-1:2005P (2005-04-27)
  Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 1: Zasady ogólne
  Proponowany wynik przeglądu: Wycofanie
 1. PN-ISO 12006-2:2005P (2005-06-30)
  Budownictwo -- Organizacja informacji związanej z robotami budowlanymi -- Część 2: Schemat klasyfikacji informacji
  Proponowany wynik przeglądu: Wycofanie*
 1. PN-ISO 15686-2:2005P (2005-07-11)
  Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 2: Procedury związane z przewidywaniem okresu użytkowania
  Proponowany wynik przeglądu: Wycofanie
 1. PN-ISO 15686-3:2005P (2005-11-18)
  Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 3: Audyty i przeglądy właściwości użytkowych
  Proponowany wynik przeglądu: Aktualna
 1. PN-ISO 15686-7:2010P (2010-01-08)
  Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 7: Ocena właściwości użytkowych na podstawie danych z praktyki dotyczących okresu użytkowania
  Proponowany wynik przeglądu: Wycofanie
 1. PN-ISO 9836:2015-12P (2015-12-15)
  Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
  Proponowany wynik przeglądu: Nowelizacja**

 

* ze względu na opublikowaną PN-EN ISO 12006-2:2020-07.

** norma do wycofania po wprowadzeniu nowego wydania ISO. Wprowadzenie w języku polskim normy ISO 9836:2017 (edycja trzecia) powinno być obecnie priorytetowym działaniem KT 232 – norma jest powszechnie stosowana w budownictwie poprzez powołanie w rozporządzeniu w sprawie projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

 

Więcej informacji o normach w przeglądzie można znaleźć na stronie PKN w zakładce Wyszukiwarka norm. Są również dostępne w portalu członkowskim PIIB.

 

Tekst: Joanna Karwat

Fot.: stock.adobe.com/Cozine