Przedstawiamy krótką relację z obu spotkań, które odbyły się w dniach 27-28 stycznia 2021 r.

Pierwsze w 2021 roku posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB odbyło się 27 stycznia. W porządku posiedzenia ujęto i omówiono miedzy innymi bieżące prace Krajowej Rady PIIB i jej prezydium, zwłaszcza stan realizacji wniosków przyjętych na XIX Krajowym Zjeździe PIIB, uchwałę w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2020.

Omówiono również projekty protokołów z przeprowadzonych kontroli „Prawidłowości zarzadzania majątkiem Krajowej Izby PIIB w 2020 r” oraz „Działalności Krajowego Biura PIIB w 2020 r.

 

Dzień później (28 stycznia br.) odbyła się narada szkoleniowa członków KKR PIIB i przewodniczących OKR, w której udział wzięły 24 osoby. W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, który przedstawił informacje dotyczące aktualnych spraw PIIB.

Obrady prowadziła przewodnicząca KKR – Urszula Kallik. Omówiono działania KKR PIIB w 2019 roku oraz wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru nad OKR. Przewodniczący OKR przekazali informacje na temat przeprowadzanych kontroli działalności okręgowych izb w 2020 r.

 

Część szkoleniową poprowadził mecenas Krzysztof Zając. Tematyka wystąpienia dotyczyła zagadnień prawnych. Szczegółowo zostały omówione działania organów kontrolnych w sytuacji pandemii oraz uchwały podejmowane przez KKR PIIB i OKR.

 

Tekst: Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB

Fot.: stock.adobe.com/ronstik