Wywiad z  prof. Zbigniewem Kledyńskim, prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pt. „Budownictwo w dobie zmian” ukazał się w czasopiśmie „Mosty” 2/2020.

 

Zachęcamy do zapoznania się z nim!