Polska Izba Inżynierów Budownictwa po raz kolejny jest honorowym patronem Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA (12-15 lutego 2019 r.) i będzie w nich uczestniczyć. Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym targom Budma 2019 jest III edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future”, które zainauguruje święto branży budowlanej już 11 lutego 2019 roku w Poznaniu. 13 lutego 2019 r. odbędzie się Dzień Inżyniera Budownictwa.

Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA (12-15 lutego 2019 r.) towarzyszyć będzie szereg merytorycznych spotkań z autorytetami branży budowlanej i architektonicznej, jak również konferencji dotyczących aktualnych trendów i wyzwań stojących przed tymi sektorami przemysłu.

III edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future” (11-12 lutego 2019 r.) zainauguruje święto branży budowlanej. Ciekawy program merytoryczny spotkania, czy panele dyskusyjne z udziałem ekspertów będą idealną okazją do różnych dyskusji. Panele dotyczyć będą tematów związanych z inwestycjami, stanem oraz perspektywami rozwoju społeczno-gospodarczego na rynku budowlanym w Polsce w najbliższych latach. Prelegentami, jak również uczestnikami forum, będą przedstawiciele ministerstw oraz najważniejszych w kraju izb i stowarzyszeń branżowych, a także producenci i eksporterzy. Wśród tematów poruszanych podczas  spotkania nie zabraknie: konkurencyjności polskich firm budowlanych i producentów wyrobów budowlanych na rynkach eksportowych, przyszłości branży budowlanej, rozwoju polskich firm budowlanych, nowych wyzwań dla budownictwa energooszczędnego oraz cyfryzacji w budownictwie.

Tematami paneli dyskusyjnych podczas forum będą:

  • Plany i strategie rozwoju budownictwa w Polsce.
  • Programy promieszkaniowe w Polsce.
  • Eksport i współpraca międzynarodowa.
  • Wpływ sektora budowlanego na gospodarkę.
  • Efektywne zarządzanie energią w budownictwie.

W panelach dyskusyjnych udział wezmą m.in. Artur Soboń - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, prof. Zbigniew Kledyński - Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. Zygmunt Meyer - Wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierskich i Zastępca Przewodniczącego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Jerzy Stroński - Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach - Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Jan Mikołuszko - Prezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, Zbigniew Janowski - Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”,

 

13 lutego 2019 r. odbędzie się Dzień Inżyniera Budownictwa na Targach BUDMA 2019 organizowany przez Wielkopolską OIIB pod patronatem PIIB. W czasie obrad będzie można zapoznać się  z zagadnieniami dotyczącymi  m.in. Roku Inżyniera Budownictwa w Polsce zorganizowanego pod auspicjami ECCE, projektowaniem w systemie BIM, odnawialnymi źródłami energii i perspektywami  ich rozwoju.

Więcej informacji o III Forum Gospodarczym Budownictwa „Build4Future” na stronie: www.build4future.pl