12 grudnia 2018 r.  w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego. Obrady prowadził Mieczysław Grodzki, jej przewodniczący. W posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB.

Celem działania komisji jest koordynacja form i programów współpracy między Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i innymi samorządami zawodów zaufania publicznego realizowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa, rozwój tej współpracy na poziomie okręgowym i krajowym. W skład komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Mieczysław Grodzki, przewodniczący Komisji ds. współpracy z  samorządami zawodów zaufania publicznego wskazał na potrzebę funkcjonowania takiego współdziałania, nawiązując do ogólnopolskiego spotkania samorządów zawodów zaufania publicznego, które odbyło się  20 listopada. Na zaproszenie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego do Katowic przyjechali przedstawiciele z Łodzi, Warszawy, Krakowa, Opola i Poznania. W czasie spotkania reprezentanci Regionalnych Porozumień Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego m.in. podjęli trzy uchwały: w sprawie bezpieczeństwa wykonywania zawodu, w sprawie tajemnicy zawodowej oraz  w sprawie szczepień ochronnych.

Przedstawiciele okręgowych izb, które współdziałają już z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego w ramach regionalnych porozumień, w czasie obrad omówili ich działalność oraz  podejmowane inicjatywy.

Prezes PIIB Zbigniew Kledyński  podkreślił znaczenie i rolę, jaką odgrywają samorządy zawodów zaufania publicznego. Zaznaczył istotę współpracy, wagę merytorycznych konsultacji, wymiar integracji środowiska oraz  propagowanie wspólnych  celów.

Wszyscy członkowie komisji zgodzili się z koniecznością rozwijania takiej współpracy z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego.

Podczas spotkania wybrano zastępcę przewodniczącego Komisji ds. współpracy z samorządami  zawodów zaufania publicznego, którym został Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący  Warmińsko-Mazurskiej OIIB oraz sekretarza – Romana Karwowskiego, przewodniczącego Śląskiej OIIB. Po konsultacjach przyjęto także plan pracy komisji.

 

Skład Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego:

1. Mazowiecka OIIB - GRODZKI Mieczysław - Przewodniczący
2. Dolnośląska OIIB - ZARZYCKI Rafał
3. Kujawsko-Pomorska OIIB - MYŚLIWIEC Andrzej
4. Lubelska OIIB - RAWSKI Władysław
5. Lubuska OIIB - SURMACZ Andrzej
6. Łódzka OIIB - MALEC Barbara
7. Małopolska OIIB - BORYCZKO Mirosław
8. Mazowiecka OIIB - CICHOCKI Radosław
9. Opolska OIIB - ABRAMEK Wiktor
10. Podkarpacka OIIB - SERAFIN Liliana
11. Podlaska OIIB - MICAŁ Małgorzata
12. Pomorska OIIB - KWIATKOWSKI Ryszard
13. Śląska OIIB - KARWOWSKI Roman - Sekretarz
14. Świętokrzyska OIIB - PŁAZA Wojciech
15. Warmińsko-Mazurska OIIB - DOBRZENIECKI Mariusz – Zastępca Przewodniczącego
16. Wielkopolska OIIB - STROŃSKI Jerzy
17. Zachodniopomorska OIIB - SIEMIŃSKI Grzegorz