12 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB w nowej kadencji przypadającej na lata 2018-2022. W czasie obrad KKK PIIB ukonstytuowała się.

Podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego na przewodniczącego KKK PIIB delegaci wybrali Krzysztofa Latoszka z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W drugi dzień zjazdu wybrano także skład osobowy komisji.

W pierwszym posiedzeniu KKK PIIB, które odbyło się 12 lipca br., uczestniczył także prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. W czasie posiedzenia dokonano wyboru zastępców przewodniczącego, sekretarza oraz członków prezydium.

Obecny skład KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Przewodniczący: KRZYSZTOF LATOSZEK (MAZ)
Zastępca przewodniczącego: WOJCIECH BILIŃSKI (MAP)
Zastępca przewodniczącego: PAWEŁ KRÓL (MAZ)
Sekretarz: JANUSZ JASIONA (SLK)
Członek prezydium: JAN BORYCZKA (ŁOD)
Członek prezydium: EUGENIUSZ HOTAŁA (DOŚ)
Członek prezydium: STEFAN SZAŁKOWSKI (SWK)

Członkowie:
Barczyński Andrzej (WKP)
Buczek Radosław (WAM)
Daszkiewicz Elżbieta (OPL)
Grzeszczak Tomasz (LUB)
Koczwara Piotr (LBS)
Kołodziej Jacek (KUP)
Motylak Krzysztof (ZAP)
Mrowicki Lech (POM)
Nowicka – Słowik Elżbieta (SLK)
Śliwa Jarosław (PDK)