Uwagi PIIB do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Drukuj
wtorek, 23 czerwca 2020

4 czerwca 2020 r.  na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Polska Izba Inżynierów Budownictwa  została zaproszona do konsultacji tego projektu, które trwały od 5-18 czerwca. W wyniku przeprowadzonych prac i konsultacji PIIB przesłała do Ministerstwa  swoje uwagi, które prezentujemy.

Zdaniem inżynierów budownictwa rozporządzenie powinno zostać wzbogacone o szereg zagadnień ułatwiających sporządzanie i weryfikację projektu budowlanego, które mogłyby eliminować wady ustawy. Odpowiednie propozycje zostały zawarte w przesłanych przez PIIB uwagach.

 

Uwagi PIIB.pdf