Numer konta PIIB wraz z wysokością opłaty za uznanie kwalifikacji zawodowych Drukuj
piątek, 19 stycznia 2018

Opłata: opłatę za postępowanie uznaniowe w wysokości 787,50 zł - wnosi się na rachunek bankowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada

Ul. Mazowiecka 6/8

00-048 Warszawa

IBAN: PL09 1160 2202 0000 0000 3723 4771

S.W.I.F.T./BIC CODE: BIGB PLPW

Poprawiony: środa, 02 stycznia 2019